325 000,-Kč měsíčně & M. Kozel 27 let
Vrchol za základní cenu 35 600,-Kč
 INVESTOR, BETTOR, GOLFER: INSIDER TRADING INQUIRY INCLUDES MICKELSON, ICAHN & WILLIAM T. WALTERS